CARA YANG BETUL BERDAKAP TANGAN DALAM SOLATCARA BERDAKAP TANGAN

1.BERDAKAP TANGAN DAN MELETAKKAN DI ATAS DADA.

2.BERDAKAP TANGAN DAN MELETAKKANNYA DI ANTARA DADA DAN PUSAT.IA ADALAH
PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I.
3.BERDAKAP TANGAN  DAN MELETAKKANNYA DI SEBELAH BAWAH DARIPADA PUSAT.IA PULIHAN MAZAB  HANAFI  DAN HABALI.HADIS YANG TERDAPAT DALAM BENTUK INI ADALAH DAIF  MENURUT  IMAM ABU DAUD DAN LAIN-LAIN.

0 comment... add one now